Eindhovense Odd Fellows

De Odd-Fellows hebben een boodschap.

In heel vroegere tijden waren in Amerika plaatsgebonden verenigingen (Gilden), die voor hun leden de basis belangen dienden.

Voor forensen waren net zulke verenigingen (Loges), maar deze reizende leden kenden elkaar amper omdat zij geen eigen ‘home’ kenden.
Vandaar de naam vreemde vrienden ofwel Odd-Fellows.
Deze interesses voor voorziening kwam overwaaien uit de VS naar o.a. Europa en veel Loges werden gesticht en sloten zich aan bij de wereldwijde organisatie ‘Independent Order of Odd Fellows’ (IOOF).
Ook in Eindhoven zijn twee loges: de Marie Curie Rebekkah loge nr.27 voor dames en de Evolutieloge nr.72 voor mannen.

In de 21e eeuw zijn de sociale kaders geregeld en is er op dat gebied geen ‘nood’ meer.
De wereld verandert en de loges gaan daarin mee, vastgelegd in missie, visie en kernwaarden.
De samenleving verhardt en is merkbaar in het sociale leven. In het logeleven is dat uit de boze.
Tweemaal per maand worden loge-zittingen gehouden volgens een vast protocol onder leiding van het bestuur, waarbij de leden om toerbeurt een praatje houden (bouwstenen) met eigen onderwerpen.
Politiek en geloof vallen buiten de discussies.
In de loge-bijeenkomsten worden alle teksten gelardeerd met muziek. Een update voor meer harmonie met medemensen.

Belangstelling voor meer informatie over de loge of toetreding tot de loge lees verder op deze website.

Hier vindt u contact informatie over de Marie Curie Rebekkah Loge.

Hier vindt u informatie over de Evolutie Loge.

 

Hier komt u op de overkoepelende, algemene website van de Odd Fellows.